Sleeve Gastrectomie download de PDF

Sleeve+gastrectomie

Deze vermageringsoperatie maakt deel uit van de restrictieve technieken waarbij de verminderde voedselinname de belangrijkste rol speelt in het vermageringsproces. “Sleeve” betekent “buis” of “mouw”.

Drie vierde van de maag wordt weggenomen zodat er een restmaag overblijft van 100 à 150 cc. Deze operatie heeft naast een maagverkleinend effect ook een hormonale werking en een gunstig effect op suikerziekte. Naast minder voedingsinname vermindert het hongergevoel aanzienlijk. De resultaten zijn te vergelijken met de bypass (mits u niet snoept) vooral in de eerste 3 tot 5 jaar na de ingreep. De lange termijn resultaten zijn minder gekend.

De Techniek

Deze ingreep gebeurt in praktisch alle gevallen via laparoscopie of een kijkoperatie. Via kleine insneden van 0,5 tot 1 cm worden 5 tot 6 trocarts (werkkanalen) ingebracht.
Deze ingreep bestaat erin de maag te verkleinen door een groot stuk van de maag weg te nemen. Er blijft slechts voldoende maag over om een buisvormige verbinding te hebben tussen slokdarm en twaalfvingerige darm.
Het gedeelte van de maag waar het voedsel naar de darm gaat, de pylorus (maagportier), blijft intact. Dit betekent dat het Dumping Syndroom normaal gesproken niet voorkomt na dit type chirurgie.
Het volume van de maag wordt behoorlijk verkleind maar lang niet zo erg als bij de Gastric Bypass operatie. Dit maagreservoir heeft een inhoud van 100 tot 150 milliliter en geeft sneller een volheidsgevoel met een kleinere hoeveelheid voedsel.

Indien de patiënt zich aan een strikt maaltijdritme houdt zal dit tot fors gewichtsverlies leiden. Deze operatie is een restrictieoperatie. Vermoedelijk werkt deze ingreep ook deels malabsorptief: het voedsel verteert minder goed in de verkleinde maag en wordt dus iets minder goed opgenomen in de darm. Deze procedure is niet omkeerbaar.

 

 

 

De “banded” sleeve gastrectomie

a76dfb3d-99c1-4e69-924e-f84147142552_LARGEZoals bij andere vermageringsoperaties zien we ook bij deze operatie opnieuw een gewichtstoename bij een aantal patiënten. Naast patiëntgebonden oorzaken (snoepen, te frequente maaltijden, e.a.) ligt een uitzetting van de sleeve dikwijls aan de basis van deze gewichtstoename. Door het plaatsen van een ring (Minimizer ring) boven op de sleeve hopen we een vroegtijdige uitzetting van de sleeve te voorkomen. Studies hierover zijn lopende.

Resultaten

Gewicht

De resultaten zijn te vergelijken met die van een gastric bypass vooral in de eerste jaren na de ingreep. Studies van grote reeksen patiënten hebben aangetoond dat al één jaar na de ingreep gemiddeld drie kwart van het overgewicht is verdwenen. Bij een patiënt met een overgewicht van 50 kg betekent dit bij voorbeeld een gewichtsverlies van 35 kg na 1 jaar. Na 5 jaar zou het gewichtsverlies nog steeds 60 % verlies van het overgewicht bedragen.
Deze resultaten hangen natuurlijk ook af van de medewerking van de patiënt die zich aan de voorschriften moeten houden.

Andere gunstige effecten:

Meer dan 90 % van de co-morbiditeiten (aandoeningen ten gevolge van de zwaarlijvigheid) verdwijnen of verbeteren dank zij deze ingreep, zoals hoge bloeddruk, type II suikerziekte, rugpijn, slaapapnoea, depressie en andere.

Mogelijke nevenwerkingen en complicaties

De meeste van deze verwikkelingen kunnen zich voordoen na eender welke chirurgische ingreep maar worden hier nog eens opgesomd.
Deze kunnen we onderverdelen in vroegtijdig en laattijdig.

Vroegtijdige complicaties

In de buikholte

Een naadlekkage is de meest gevreesde complicatie na deze ingreep (1 tot 3 %).
Bij de andere complicaties vermelden we nog een mogelijke bloeding, een verwonding van een buikorgaan, een wondinfectie en een obstructie of passagehinder ter hoogte van het maagdarmstelsel.
Alhoewel het risico klein is kan deze toch belangrijke gevolgen hebben: nieuwe operatie, infectie van de buikholte met abcesvorming, verlengde hospitalisatie en uitzonderlijk overlijden.

Algemeen

Sommige complicaties kunnen zich voordoen tijdens de operatie of in de periode onmiddellijk na de ingreep tijdens de ziekenhuisopname.
De volgende complicaties kunnen zich bijvoorbeeld voordoen:
Bloeding/ loslating sutuur
verwonding van een buikorgaan
verwikkeling van de longen (longontsteking)(longoedeem)
wondinfectie
trombose (bloedklonters) in de aders van de benen met mogelijk longembool als gevolg

Deze lijst is niet volledig. Er is een zeer klein, niet onbestaand risico op overlijden ten gevolge van complicaties. Uiteraard nemen we speciale maatregelen om dat risico zo klein mogelijk te houden. Meest gevaarlijk is de trombose (bloedklonters) in de aders van de onderste ledematen. Deze klonters kunnen loskomen en een longembool veroorzaken. In zeldzame gevallen kan deze de dood tot gevolg hebben. Alhoewel er verschillende preventieve maatregels worden getroffen kan deze verwikkeling niet volledig worden uitgesloten.

Overlijden na een ingreep bedraagt minder dan 0,2 %.

Laattijdige complicaties en nevenwerkingen

Obstructie

Ten gevolge van vergroeiingen in de buik die zich bij om het even welke ingreep in de buik kunnen voordoen kan de normale darm doorgang soms worden belemmerd. Soms is een ingreep nodig om deze vergroeiingen los te maken.

Galstenen

Zoals na elke vermageringsoperatie bestaat er ook na deze ingreep een verhoogde kans op het ontwikkelen van galstenen. Het voordeel van deze techniek bestaat er in dat de galwegen nog steeds via endoscopie (via de mond) bereikbaar zijn
IJzer, foliumzuur, vitaminen en mineralen tekorten

De maag speelt een rol in de opname van ijzer, foliumzuur en sommige vitamines. Daar een groot deel van de maag verwijderd wordt kan een tekort zich voordoen. Op regelmatige tijdstippen wordt een bloedonderzoek verricht om eventuele tekorten op te sporen. Vitamines worden best van in het begin genomen. Chronische bloedarmoede kan optreden door een tekort aan ijzer, vit B12 en foliumzuur. Afhankelijk van de resultaten van het bloedonderzoek kunnen ijzer, foliumzuur, vit B12, calcium, Vit D en andere worden voorgeschreven.

Haarverlies

Haarverlies treedt vaak op bij snel vermageren. Ongeveer de helft van alle patiënten ondervinden dit in meer of mindere mate het eerste jaar na de ingreep. Het haarverlies is echter tijdelijk en nooit volledig.

Vernauwing van de maag

De sleeve kan in zeldzame gevallen vernauwen en aanleiding geven tot overmatig braken. Zelden is een nieuwe operatie noodzakelijk.

Littekenbreuk

Alhoewel dank zij de kijkoperatie de kans op een littekenbreuk zeer klein is blijft een kleine breuk op een steekgat toch mogelijk. Een breuk wordt heelkundig hersteld.

Maagzweer

Een zweertje van de maag kan zelden optreden. Dit kan meestal worden behandeld met medicatie die de zuurproductie in de maag afremt.

Gewichtstoename na de ingreep

Hiervoor kunnen een aantal redenen zijn:

Uitzetten van de sleeve

Als de nieuwe maag stelselmatig wordt over gevuld zal ze geleidelijk uitzetten en zal de hoeveelheid voedsel dat je kan eten tijdens een maaltijd toenemen.

Ongecontroleerde inname van suikers

De boodschap blijft ook hier de voedselinname zo goed mogelijk onder controle te houden. Dit zal bijdragen tot een beter resultaat en goed voelen lange tijd na de ingreep.

Voorbereiding vóór de operatie

Intake gesprek

Tijdens het eerste gesprek krijgt u een uitgebreide uitleg over de meest uitgevoerde vermageringsoperaties met hun voor – en nadelen. Tevens wordt uitleg gegeven over de uit te voeren onderzoeken. Deze zijn noodzakelijk om uw gezondheidstoestand na te gaan en om in aanmerking te komen voor terugbetaling. De nodige papieren worden hiervoor meegegeven.

Onderzoeken vóór de ingreep

Uitgebreid bloedonderzoek
Radiografie van de longen
Onderzoek bij de maag-darm specialist:
Echografie om o.a. de leververvetting te beoordelen
Gastroscopie (onderzoek van de maag met een soepele buis via de mond). Dit onderzoek gebeurt meestal onder “sedatie” (oppervlakkige verdoving) en zelden onder algemene verdoving.
Consult bij de psycholoog
Consult bij de anesthesist
Consulten bij de cardioloog, longarts en endocrinoloog worden enkel gevraagd indien nodig.

De voeding vóór de operatie

Eiwitrijk en koolhydraat arm dieet

Door middel van een koolhydraat arm en eiwitrijk dieet, dient de patiënt over een tijdsspanne van 2 tot 3 weken voor operatie tussen de 5 en 10 kg af te vallen. Dit dieet is van groot belang vooral in geval van een grote lever door de vervetting. Hierdoor krimpt de lever waardoor de chirurg een veel beter zicht krijgt op het operatieveld. Ook het binnenvet gaat krimpen. Hierdoor worden de risico’s een heel stuk kleiner.
Dit dieet wordt uitgelegd bij het intake gesprek en door de firma tijdens telefonisch contact.

Praktische informatie in verband met de opname en verblijf in ons ziekenhuis

Opname

De opname is meestal voorzien de avond (16 uur) van de dag vóór de ingreep. De anesthesist komt u, zo mogelijk, nog eens bezoeken.
Een eerste onderhuidse inspuiting als voorzorg tegen trombose wordt toegediend.
Er wordt u gevraagd de avond vóór de ingreep nuchter te blijven vanaf middernacht.

Dag 0: dag van de ingreep

Een uur vóór de ingreep wordt u met het bed naar het operatiekwartier gebracht. Daar wordt u door de verpleegkundige van het operatiekwartier opgevangen en naar de operatiezaal gebracht. Na het prikken van een infuus in de arm wordt u dan door de anesthesist in slaap gebracht.
Deze ingreep duurt meestal een klein 1 uur. Hoewel er volgens afspraak gestart wordt met een kijkoperatie is het mogelijk dat deze aanpak onmogelijk blijkt. Uw arts zal dan in zeldzame gevallen beslissen tot een open procedure.
Na ontwaken uit de narcose wordt u naar de ontwaakafdeling gebracht waar u verder onder toezicht kunt wakker worden. Na het ontwaken, kunt u pijn voelen in de schouders als gevolg van het opblazen van de buik tijdens de ingreep. Tevens kan er een spanningsgevoel bestaan in de buikwand en pijn ter hoogte van sommige steekgaten. De pijn is meestal licht en verdwijnt spontaan na enkele dagen, maar sommige patiënten kunnen toch nood hebben aan pijnmedicatie. Wanneer u goed wakker bent wordt u naar de kamer gebracht. Dit is meestal 3 tot 4 uur na de ingreep.

Dag 1

Deze dag wordt er nog op de dienst radiologie een controle foto gemaakt na het drinken van een kleine hoeveelheid contrastmiddel. Dit onderzoek bevestigt dan de goede doorloop van het contrast door de maag. Vroegtijdige mobilisatie wordt aangeraden met verlaten van het bed en rondwandelen in de kamer.
Voorzichtige vloeistofinname wordt dan toegestaan. Afhankelijk van de wens de patiënt kan dezelfde dag nog gestart worden met vloeibare voeding (bvb. yoghurt)

Dag 2: terug naar huis

Indien verder alles goed verloopt met aanvaardbare pijn en voldoende mogelijkheid tot inname van vloeistof en voeding, mag u de dienst verlaten. Een diëtiste komt nog uitleg geven aangaande de evolutie van voedselinname voor de volgende weken. Een lijst wordt meegegeven.
Indien u zich nog onvoldoende fit voelt of één of ander probleem zou vertonen is het aan te raden 1 of meerdere dagen langer in het ziekenhuis te blijven tot alles onder controle is en u zonder risico’s de dienst kan verlaten.

Richtlijnen bij het ontslag uit het ziekenhuis

1. Bij ontslag ontvangt u volgende zaken
een brief voor de huisarts met hierin tevens een verslag over de operatie en richtlijnen voor de verdere opvolging. In veel gevallen wordt deze brief elektronisch verstuurd.
een voorschrift met de volgende medicatie :
Motilium tabletten : in te nemen 15 min. vóór de maaltijd als hulp bij de vertering.
Omnivit bruis. : 1 dosis per dag (vitamine)
Pantomed 20: 1 capsule per dag.gedurende 3 maanden voor bescherming van de maag.
Clexane 80 . Dit wordt 1 maal per dag onderhuids ingespoten gedurende nog 10 tot 20 dagen en wordt best gedaan in samenspraak met de huisarts.
een labo-blad: enkele dagen vóór de eerste controleraadpleging dient een bloedonderzoek te worden uitgevoerd (best via de huisarts). De resultaten kunnen rechtstreeks aan ons worden opgestuurd of meegebracht. Het is het veiligst dat u deze uitslagen ophaalt bij de huisarts en meebrengt naar de consultatie.
een dieetblad : vóór het ontslag wordt hierover door de diëtiste uitleg verschaft. Het betreft een maagsparend dieet: vloeibare voeding gedurende 2 weken, nadien gepureerd voor nogmaals 2 weken. Nadien mag voorzichtig worden opgebouwd. Kleine maaltijden met goed kauwen, blijven belangrijk. Vermijd tevens suikers!

2. Medicatie
Vitamines
Een multivitamine-multiminerale preparaat van minstens 100% dagdosis dient dagelijks en best levenslang ingenomen te worden. Bloedcontroles na de operatie moeten controleren of deze supplementen voldoende zijn. Dit gebeurt 2 maal het eerste jaar en daarna jaarlijks of op indicatie.

Suiker verlagende medicatie
Het gebruikelijke schema wordt meestal gehalveerd op het moment dat de patiënt met het voorbereidend dieet begint. Na operatie kan meestal ditzelfde schema aangehouden worden. Maar ook na ontslag blijft dit een belangrijk, door huisarts of behandelende specialist, op te volgen punt. Een afnemend lichaamsvolume, hormonale veranderingen en een gewijzigd aanbod en opname van voedsel, zorgen dat deze medicatie vaak nog verder afgebouwd moet worden. Hoe snel dit gebeurt, is bij iedere patiënt verschillend. Vandaar het belang van een regelmatige controle.

Bloeddruk verlagende medicatie
Ook deze medicatie moet na operatie vaak afgebouwd worden. Ook hier is regelmatige controle bij huisarts of behandelende specialist aangewezen.

Ontstekingsremmers
Deze moeten levenslang vermeden worden. Ontstekingsremmers tasten de slijmvliezen van de maag aan en kunnen ulceraties of maagperforatie veroorzaken. Indien echt nodig, kan kortdurend (maximaal een week) en in combinatie met goede maagbescherming (PPI’s), een uitzondering op deze regel gemaakt worden.

Overige medicatie
Deze meeste overige medicatie kan in de gebruikelijke dosis verder ingenomen worden. Soms wordt in overleg met ons apotheek gezocht naar een alternatief voor grote tabletten, die tijdens de vloeibare fase (eerste 3 weken na operatie) best vermeden worden.

Roken
Roken dient best levenslang vermeden te worden. Roken verhoogt sterk het risico op maagzweren en zelfs maagperforatie.

3. Wondverzorging
Bij het ontslag wordt het verband nagekeken en vernieuwd indien noodzakelijk. Indien er geen problemen zijn mag dit verband ter plaatse gelaten worden en 2 weken na de ingreep verwijderd worden door de huisarts, uzelf of bij ons op de consultatie.
Indien het verband afgedekt is met een speciale doorschijnende folie mag U hiermee onder de douche, anders moet het verband droog gehouden worden.
Indien er problemen bestaan met de wonde, steeds uw huisarts of Dr.L.Lemmens verwittigen.
Sport (oa.zwemmen) en zware inspanningen worden best gemeden gedurende de eerste 3 tot 6 weken. Het is daarentegen aan te raden zo snel mogelijk in beweging te komen en lichte inspanningen te leveren voor zover uw conditie het toelaat. Nadien is sport ten zeerste aan te raden om uw spiermassa te verstevigen.
Zonnebaden (en zonnebank) is toegelaten. Het operatielitteken wordt best gedurende 3 maanden afdekt om eventuele hyperpigmentatie te voorkomen.

4. Verdere controles na ingreep
Er wordt U gevraagd een afspraak te maken met Dr.L.Lemmens voor de 2de of 3de week na het ontslag op één van de consultatieplaatsen van de dokter, welke voor U het beste lijkt.
Een bloedafname is verder noodzakelijk om de 6 maanden vooral in de 2 eerste jaren. Ook nadien is een regelmatige bloedcontrole noodzakelijk minstens 1 maal per jaar. Deze bloedafname kan best gebeuren via de huisarts zodat deze ook op de hoogte blijft van het verder verloop.
We vragen wel dat een dubbel naar ons wordt opgestuurd, zodat ook wij het verloop mee kunnen volgen. Het is tevens nuttig deze resultaten ook met ons te bespreken op de consultatie of, indien te moeilijk, via de telefoon. Op deze manier kunnen we dan ook het gewichtsverlies volgen en de eventuele problemen bespreken en behandelen.

5. Nog enkele belangrijke raadgevingen
Vermijd belangrijke suikerinname.
Houd u aan kleine maaltijden (vermijd “overeten”!)
Bij problemen contacteer uw huisarts of Dr.L.Lemmens (tijdens de consultatie uren). U kunt ook steeds contact opnemen met de dienst van het ziekenhuis waar U werd gehospitaliseerd voor verdere raad.

BLIJF ONDER CONTROLE, OOK WANNEER U ZICH GOED VOELT !!