• Nederlands
 • Français
 • English
 • Sleeve Gastrectomie

  Bij een sleeve gastrectomie wordt de maag verkleind tot een lang, buisvormig maagje. Hierdoor kunnen er minder volumes gegeten worden. De ingreep vindt laparoscopisch plaats, waarbij ongeveer drie vierde van de maag wordt weggenomen. Het gedeelte van de maag waar het voedsel naar de dunne darm gaat (pylorus) blijft intact. Hierdoor is de kans op dumpingklachten erg klein.

  Variant de “banded” sleeve gastrectomie

  Zoals bij andere vermageringsoperaties zien we ook bij deze operatie opnieuw een gewichtstoename bij een aantal patiënten. Naast patiëntgebonden oorzaken (snoepen, te frequente maaltijden, e.a.) ligt een uitzetting van de sleeve dikwijls aan de basis van deze gewichtstoename. Door het plaatsen van een ring boven op de sleeve hopen we een vroegtijdige uitzetting van de sleeve te voorkomen. Studies met al 5 jaar opvolging tonen dezelfde goede resultaten als de “banded gastric bypass” met 75 % verlies van het overgewicht.

  Resultaten

  Gewicht

  De resultaten zijn te vergelijken met die van een gastric bypass. Studies van grote reeksen patiënten hebben aangetoond dat al één jaar na de ingreep gemiddeld drie kwart van het overgewicht is verdwenen. Bij een patiënt met een overgewicht van 50 kg betekent dit bij voorbeeld een gewichtsverlies van 35 kg na 1 jaar. Na 5 jaar zou het gewichtsverlies nog steeds 60 % verlies van het overgewicht bedragen.

  Deze resultaten hangen natuurlijk ook af van de medewerking van de patiënt die zich aan de voorschriften moeten houden.

  Evolutie van het gewichtsverlies (BMI)

  Deze grafiek toont de evolutie van de BMI over 5 jaar en vergelijkt de standaard en de banded-sleeve. In de “banded” sleeve is het gewichtsverlies duidelijk beter en stabiel zelfs na 5 jaar.

  Andere gunstige effecten

  Meer dan 80 % van de co-morbiditeit (aandoeningen ten gevolge van de zwaarlijvigheid) verdwijnen of verbeteren dankzij deze ingreep, zoals hoge bloeddruk, type II suikerziekte, rugpijn, slaapapnoe, depressie en andere.

  Bij meer dan 60 % van de patiënten met diabetes type 2 sinds minder dan 10 jaar, de diabetes verdwijnt zonder enige behandeling. Bij de andere patiënten is er een afname van de medicatie.

  Voordelen sleeve gastrectomie

  • Gunstig effect op diabetes, slaapapneu, bloeddruk, …
  • Snel volheidsgevoel en minder hongergevoel

  Nadelen van de sleeve gastrectomie

  • Ingreep is onomkeerbaar
  • Mogelijke uitzetting van de maag bij te veel eten
  • Door de afwezigheid van dumping kan men snoepen met minder goede vermagering en zelfs gewichtstoename
  • Refluxklachten (branderig gevoel) kunnen verergeren of ontstaan met ontsteking van de overgang van de slokdarm naar de maag