• Nederlands
 • Français
 • English
 • Traject

  1.      Consultatie met de dokter

  Bij een 1ste contact met de dokter wordt nagegaan of de persoon in aanmerking kan komen voor een ingreep en of er mogelijkheid is voor terugbetaling. Wanneer de patiënt dan akkoord is met een ingreep wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Een vermoedelijke datum voor een ingreep kan dan al worden afgesproken.

  2.      Intakegesprek

  Hier wordt een volledig dossier opgemaakt met de voorgeschiedenis.
  De verschillende ingrepen worden uitgelegd met de voor- en nadelen. Samen met de persoon wordt dan gekeken naar de meest interessante ingreep. Er kunnen natuurlijk uitgebreid vragen gesteld worden.
  Daarom is het best dat je vergezeld wordt door jouw partner of een ander vertrouwenspersoon. Afspraken worden gemaakt voor de noodzakelijke onderzoeken.
  Eventueel kan er al bloed worden afgenomen.

  3.      Pre- operatieve onderzoeken

  Sommige onderzoeken zijn medisch noodzakelijk om de ingreep zo veilig mogelijk te laten verlopen. Er worden ook van overheidswege enkele onderzoeken opgelegd in verband met het multidisciplinair overleg.

  • Endocrinologie: hier worden de resultaten van het labo bekeken. Op deze manier worden bestaande problemen (diabetes of andere aandoeningen) gecontroleerd en eventueel ongekende problemen opgespoord.
  • Psycholoog: ook dit consult is noodzakelijk in verband met de terugbetaling. Vele personen hebben ook baat bij deze consultatie en maken ook afspraken na de ingreep.
  • Maag-darmziekten: een gastroscopie (maagonderzoek) is noodzakelijk om de toestand van de maag te kennen. Het belangrijkste is na te gaan of er tekens bestaan van reflux en eventueel ontsteking van de slokdarm. Soms worden er ook maagzweren en zelfs tumoren ontdekt. Tijdens dit onderzoek wordt er tevens een biopsie genomen om de aanwezigheid van een maagbacterie (Helicobacter Pylori of HP) uit te sluiten. Indien aanwezig wordt deze best geëlimineerd.
  • Radiologie: radiografie van de longen en een echografie van de lever (leververvetting?)
  • Hart- of longziekten: deze onderzoeken worden enkel aangevraagd indien nodig.

  4.      Planning ingreep

  Bij de planning van de ingreep werd tevens een preoperatieve afspraak gepland met de chirurg om alles te overlopen.
  Wanneer de verschillende artsen akkoord zijn met een ingreep wordt de datum van de ingreep vastgelegd. Tevens worden een paar noodzakelijke formulieren getekend (informed consent, eventuele kosten, e.a.)

  5.      Opname

  De opname is normaal voorzien de ochtend van de ingreep.

  De opname is normaal voorzien de ochtend van de ingreep.
  Na de noodzakelijke formaliteiten aan de inschrijving word je naar de kamer begeleid. Met de verpleegster worden nog eens de meest noodzakelijke zaken overlopen: vroegere ziekten of operaties, chronische en huidige medicatie. Vergeet ook de allergieën niet te vermelden: rubber, medicatie, andere stoffen.
  Dan word je voorbereid voor de ingreep en krijg je een operatieschort. Bij ons mag je een slip aanhouden. Hou er rekening mee dat deze gekleurd kan zijn door het ontsmettingsmiddel en eventueel wat bloed.

  6.      De operatie

  Je wordt naar het operatiekwartier gebracht in jouw bed. In een speciale ruimte wordt een infuus geprikt. Je wordt gevraagd om op de operatietafel te gaan liggen waarna je naar de operatiezaal gereden wordt. Er wordt gevraagd naar je naam en geboortedatum. Indien je nog opmerkingen hebt kan je dit melden aan de chirurg of anesthesist of verpleegkundige.
  De anesthesist brengt je in slaap door een product in te spuiten.
  Na de ingreep word je wakker gemaakt op de tafel en word je naar de ontwaakkamer gebracht.
  In de meeste gevallen word je 2 uur later naar de kamer gebracht.

  7.      Ontslag naar huis

  De dag na de ingreep komt de diëtiste langs om het dieet in de eerste weken en maanden na de ingreep nog eens uit te leggen.
  Ook wordt er nog een sliktest gedaan om de vlotte doorgang van de het nieuwe maagzakje te testen en om een uitzonderlijk lek toch op te sporen.
  Indien dit onderzoek normaal is en je voelt je goed kan je beginnen drinken en krijg je vloeibare voeding meestal een yoghurt of soep.
  Indien je je heel goed voelt kan je al op dag 1 de dienst verlaten of je blijft tot de dag nadien. Je kan het ziekenhuis verlaten wanneer je jezelf veilig voelt.

  8.      Opvolging

  Je maakt een eerste afspraak met de chirurg 2 of 3 weken na de operatie.
  Het is heel belangrijk dat je de chirurg verwittigt wanneer er zich iets voordoet wat je zou ongerust maken: toename van de pijn, onvermogen om voldoende te drinken, te veel overgeven, e.a.
  De volgende afspraak is 3 maanden na de ingreep, dan 6 maanden, 12, 18 en 24 maanden. Telkens vragen we voor deze consultaties een bloedonderzoek zodat dagelijks de nodige medicatie kan voorgeschreven worden indien er te korten zouden zijn.